Poziom 2 szkoła ponadpodstawowa zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Działy: hydraulika, elektrotechnika, ciepłownictwo