Available courses

Podstawy kosztorysowania, katalogi KNR, Narzuty, Norma Pro - narzędzia, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, kosztorys powykonawczy, kosztorys zamienny.

Poziom 2 szkoła ponadpodstawowa zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Działy: hydraulika, elektrotechnika, ciepłownictwo

Podstawy AutoCAD - narzędzia RYSUJ, MODYFIKUJ, WYMIARUJ, praca na warstwach, TEKST, TABELA

Course categories