Podstawy AutoCAD - narzędzia RYSUJ, MODYFIKUJ, WYMIARUJ, praca na warstwach, TEKST, TABELA